ارتباط با سامانه استان آذربايجان شرقي برقرار شد
پذیرش اینترنتی نسخ موسسات در بازه های ذیل انجام خواهد

راديولوژي تا 15 هرماه- - - سونوگرافي تا 15 هرماه- - - سي تي اسکن تا 15 هرماه- - - MRI تا 15 هرماه- - - پرتو نگاري تا 15 هرماه- - - تصوير برداري تا 15 هرماه- - - داروخانه تا 15 هرماه- - - پزشک تا 15 هرماه- - - آزمايشگاه تا 15 هرماه- - -


راهنمای کاربری
کاربر گرامی جهت جستجو و مشاهده موسسات درمانی و بهداشتی طرف قرارداد بر لینک " موسسات طرف قرارداد " کلیک کرده و با انتخاب موارد مورد نظر کلید جستجو را کلیک نمایید . لیست موسسات مورد درخواست در صورت وجود نمایش داده می شود.