ارتباط با سامانه استان يزد برقرار شد
پذیرش اینترنتی نسخ موسسات در بازه های ذیل انجام خواهد

داروخانه تا 16 هرماه- - - آزمايشگاه تا 16 هرماه- - - پزشک تا 16 هرماه- - -


راهنمای کاربری
کاربر گرامی جهت جستجو و مشاهده موسسات درمانی و بهداشتی طرف قرارداد بر لینک " موسسات طرف قرارداد " کلیک کرده و با انتخاب موارد مورد نظر کلید جستجو را کلیک نمایید . لیست موسسات مورد درخواست در صورت وجود نمایش داده می شود.